Twój tytuł idzie tutaj

Oficjalne otwarcie strony internetowej gry planszowej pt.:  „Ignacy Loyola. Rycerz i Pielgrzym” odbędzie 18 września 2022 roku w dniu św. Stanisława Kostki,  patrona ministrantów i młodzieży.

Kontakt:

Mariusz Han SJ
office@jezuici.org.au