• Pampeluna, 20 maja 1521 roku – bitwa z Francuzami. Iñigo z odwagą i determinacją wiernie walczy za swego króla.
 • …Wróg wdziera się do miasta. Mieszkańcy się poddają, ale twierdza, a w niej Iñigo i garstka żołnierzy stawiają samobójczy opór.
 • …Iñigo nie chce kapitulować. W szaleńczym porywie rycerskiego honoru i lojalności pragnie bronić cytadeli do końca.
 • Śmierć zagląda mu w oczy. Zajmuje pozycję obronną, kryjąc się za murami, ale kula armatnia rykoszetem kruszy mu prawą nogę poniżej kolana i rani drugą nogę.
 • Obrońcy twierdzy poddają się.
 • Minie dużo czasu, zanim Ignacy wybierze drogę pielgrzyma i przywdzieje skromne szaty wędrowca, pielgrzyma.

 • Pampeluna, 20 maja 1521 roku – bitwa z Francuzami. Iñigo z odwagą i determinacją wiernie walczy za swego króla.
 • …Wróg wdziera się do miasta. Mieszkańcy się poddają, ale twierdza, a w niej Iñigo i garstka żołnierzy stawiają samobójczy opór.
 • …Iñigo nie chce kapitulować. W szaleńczym porywie rycerskiego hnoru i lojalności pragnie bronić cytadeli do końca.
 • Śmierć zagląda mu w oczy. Zajmuje pozycję obronną, kryjąc się za murami, ale kula armatnia rykoszetem kruszy mu prawą nogę poniżej kolana i rani drugą nogę.
 • Obrońcy twierdzy poddają się.
 • Minie dużo czasu, zanim Ignacy wybierze drogę pielgrzyma i przywdzieje skromne szaty wędrowca, pielgrzyma.

Czy wydarzenia sprzed pięciuset lat, a dotyczące jednej tylko osoby, mogą mieć wpływ na nasze dzisiejsze decyzje i postanowienia? Czy rzeczywiście rana odniesiona przez młodego rycerza Iñigo w bitwie o Pampelunę mogła zdecydować o losach nas współczesnych? Czy aby na pewno splot niezwykłych wydarzeń między Niebem a Ziemią, Krzyżem a Mieczem, mogły zadecydować o kształcie Kościoła i jego posłannictwie?

Jakże potoczyłyby się losy wspólnoty chrześcijańskiej, gdyby zabrakło tej jednej, drobnej a jakże cennej książeczki – Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli? Co więcej! Jak wyglądałby Świat, gdyby w jego historii nie pojawiło się Towarzystwo Jezusowe? Pod jakim sztandarem przywitało by nas kolejne Millennium bez jego wstawiennictwa?

Ratunek nadszedł 20 maja 1521 roku. Niespodziewanie nawet dla obdarowanego rycerza, który cudownie uniknął śmierci, ale został zbawiennie dla nas okaleczony.

To lekcja wyjątkowa, która z rycerza pełnego ziemskich ideałów stworzyła żołnierza Jezusa Chrystusa, który odtąd spoglądał jedynie w kierunku nieba.

Fascynująca historia założyciela zakonu jezuitów nie tylko pozwoli znaleźć odpowiedzi na powyższe pytania, ale też postawi przed nami nowe, na które także musimy znaleźć odpowiedzi. To nie tylko planszowa przygoda, ale również kontemplacja istoty zagadnień historycznych i religijnych, na które nie koniecznie jesteśmy przygotowani.

W roku 2022 obchodziliśmy 400-lecie kanonizacji św. Ignacego Loyoli. Dla jezuitów był to Rok Jubileuszowy. Na zakończenie obchodów polscy jezuici w Melbourne, od siedemdziesięciu lat pracujący na antypodach w Australijskiej Prowincji Towarzystwa Jezusowego, postanowili stworzyć dwu planszową grę „Ignacy Loyola: Rycerz i Pielgrzym”. Jej pomysłodawcą jest Mariusz Han SJ. Wydatnie wspomagali go jezuici w Polsce i Australii oraz osoby świeckie.

Na planszy pierwszej, grający przemieszczają się do ostatecznego celu życiowej przygody, jakim jest niebo. Odwiedzając kolejne miasta, poznają życie Świętego Ignacego, Rycerza i Pielgrzyma, wraz z nim przeżywają rozliczne przygody i zdobywają potrzebne punkty. Przed grającymi staną pytania sprawdzające poziom ich religijnej wiedzy i propozycje rozmowy o współczesnym świecie. Nie wygrywa jednak ten, kto dotrze pierwszy do nieba, ale ten, kto zdobędzie najwięcej punktów nazwanych „AMDG”. Są to pierwsze litery łacińskiego hasła, jakim żył Ignacy: „Ad Maiorem Dei Gloriam”, czyli „Na Większą Chwałę Bożą”.

Plansza druga przeznaczona jest dla „koneserów” i jest znacznie trudniejsza. Inspirowana znaną w Polsce grą pt. „Miś Wojtek” prowadzi uczestników przez miejsca, gdzie żył i działał Święty Ignacy, a wygrywa ten, kto zbierze najwięcej kompletnych zestawów kart.

Gra ma zainteresować młodzież „ignacjańską duchowością”, która pomaga być prawdziwie wolnym i szczęśliwym, będąc rozmodlonym, czyli kontemplatywnym w codziennym odważnym działaniu.

Zapraszamy do wspólnej zabawy! Rozgrywka pozwoli nam poznać nie tylko historię trudnych czasów sprzed 500 lat, ale także ciągle atrakcyjną duchowość św. Ignacego Loyoli, założyciela Towarzystwa Jezusowego, czyli zakonu jezuitów.

Zasady gry

Plansza 1

Na planszy pierwszej, grający przemieszczają się do ostatecznego celu życiowej przygody, jakim jest niebo. Odwiedzając kolejne miasta, poznają życie Świętego Ignacego, Rycerza i Pielgrzyma, wraz z nim przeżywają rozliczne przygody i zdobywają potrzebne punkty. Przed grającymi staną pytania sprawdzające poziom ich religijnej wiedzy i propozycje rozmowy o współczesnym świecie. Nie wygrywa jednak ten, kto dotrze pierwszy do nieba, ale ten, kto zdobędzie najwięcej punktów nazwanych „AMDG”. Są to pierwsze litery łacińskiego hasła, jakim żył Ignacy: „Ad Maiorem Dei Gloriam”, czyli „Na Większą Chwałę Bożą”.

Plansza 2

Plansza druga przeznaczona jest dla „koneserów” i jest znacznie trudniejsza. Inspirowana znaną w Polsce grą pt. „Miś Wojtek” prowadzi uczestników przez miejsca, gdzie żył i działał Święty Ignacy, a wygrywa ten, kto zbierze najwięcej kompletnych zestawów kart.

Plansza 2

Plansza druga przeznaczona jest dla „koneserów” i jest znacznie trudniejsza. Inspirowana znaną w Polsce grą pt. „Miś Wojtek” prowadzi uczestników przez miejsca, gdzie żył i działał Święty Ignacy, a wygrywa ten, kto zbierze najwięcej kompletnych zestawów kart.

album-art

00:00

Życiorys św. ignacego

W poniższych 45 punktach zawarto najważniejsze wydarzenia z życia św. Ignacego Loyoli. Przedstawiają skrótowo jego bogatą biografię i niezwykle osiągnięcia na polu duchowego rozwoju: od stania się „rycerzem tego świata”, gdzie króluje siła, własza i szpada, po służbę jako „rycerz Chrystusa”, który pełen wiary, nadziei i miłości walczy pod sztandarem krzyża o ludzkie dusze.

Zadaj pytanie i znajdź odpowiedź

Zakup grę

Polska

ANCOR Sokolik Maciej
Domeyki 15, 53-209 Wrocław
+48 603 977 874

jezuiciwmelbourne@gmail.com 

Cena: 220 PLN brutto za grę + 20 PLN brutto za przesyłkę

Zamów tutaj

 

Australia

Mariusz Han SJ
Polish Jesuit Pastoral Centre
23 Clifton Street
Richmond, 3121, VIC, Australia
jezuici.org.au / +61 (03) 9428 1200

jezuiciwmelbourne@gmail.com 

Cena: 121 AU$ brutto + koszt przesyłki

Zamów tutaj

 

Informacje

Dane kontaktowe

Mariusz Han SJ
Polish Jesuit Pastoral Centre
23 Clifton Street
Richmond, 3121, VIC, Australia
jezuici.org.au / +61 (03) 9428 1200 / office@jezuici.org.au

Twórcy gry

Pomysł, koordynacja projektu i korekta merytoryczna
Mariusz Han SJ, Tomasz R. Han

Mechanika
Tomasz R. Han, Felix Filuternowski

Ilustracje
Daniel Włodarski

Opracowanie zasad gry i treść instrukcji
Tomasz R. Han, Felix Filuternowski, Kamil Wrzos

Skład, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku
(z wyłączeniem str. 3)
Felix Filuternowski, Tomasz R. Han

„Zapytaki”
Mariusz Han SJ, Tomasz R. Han
Dodatkowe „Zapytaki” na podstawie życiorysu św. Ignacego Loyoli
(patrz strona gry: loyola-rycerz-pielgrzym.com)
Mariusz Han SJ, Paweł Pasierbek SJ, Tadeusz Rostworowski SJ

Tłumaczenie anglojęzycznej wersji gry
Russ Williams, s. Hermina Widlarz CR (str. 20-23)

Współpraca w wydaniu gry
Polskie Gry Planszowe Sp. z o.o., Kraków
Gorema Sp. z o.o., Zduńska Wola
Australijska Prowincja Towarzystwa Jezusowego (Jezuici)

Współpraca
Maciej Sokolik, Monika Łańcucka, Anna Zator

Druk
Media Gold Sp. j., Kraków
Chroma.pl Sp. z o.o., Żary (instrukcje i dodatek)

Oficjalna strona internetowa
www.loyola-rycerz-pielgrzym.com

© 2023 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Mariusz Han SJ
Polish Jesuit Pastoral Centre
23 Clifton Street
Richmond, 3121, VIC, Australia
jezuici.org.au / +61 (03) 9428 1200 / office@jezuici.org.au

ISBN: 978-83-965722-0-2 – 01

Wyd. I, zasady wersja 1.0

© 2023 WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Mariusz Han SJ
Polish Jesuit Pastoral Centre
23 Clifton Street
Richmond, 3121, VIC, Australia